Regulamin Hotelu

Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa Gości obiektu oraz ich mienia. Niniejszy regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się na terenie Hotelu Umina znajdującego się w Czorsztynie przy ul. Zamkowej 5. Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie wyżej wymienionego obiektu.

 

COVID 19 – BEZPIECZNY HOTEL – specjalne zasady podczas stanu zagrożenia epidemicznego

 1. Każdy opuszczany przez Gościa pokój przed przyjęciem kolejnego oraz podczas rutynowego sprzątania dezynfekowany jest specjalistycznymi, certyfikowanymi preparatami. W pokojach dezynfekowane są wszystkie urządzenia, meble, klamki, armatury, poręcze, piloty, TV i inne urządzenia.

 2. Każdy pokój jest wietrzony. Prosimy po opuszczaniu pokoju pozostawić uchylone okno.

 3. Sprzątanie pokoi podczas pobytów odbywa się w trzeciej dobie pobytu lub na życzenie tylko podczas dłuższej nieobecności Gościa w pokoju.

 4. Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju osób niebędących Gośćmi obiektu.

 5. Możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji.

 6. Z recepcją prosimy kontaktować się najlepiej telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 18 26 50 204 bądź z telefony hotelowego pod numer 100 lub 255 . Staramy się ograniczyć bezpośredni kontakt z recepcją do minimum.

 7. Śniadania serwowane są w restauracji w godzinach: 8.00 – 10.00, stoliki wyznacza kelner.

 8. Hotel posiada w ofercie usługę Room Service, przy indywidualnych zamówieniach do pokoju doliczana jest opłata 15 zł. Celem zgłoszenia zamówienia prosimy dzwonić pod nr recepcji 100 bądź restauracji 600.

 1. Apteczka pierwszej pomocy do Państwa dyspozycji znajduje się w recepcji.

 2. W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego prosimy o opuszczanie pokoju i udanie się w kierunku klatek ewakuacyjnych.

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje na terenie Hotelu Umina i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Hotelem/Obiektem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.

 3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej.

 4. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 1. Regulamin Hotelu jest dostępny w recepcji oraz na stronie internetowej www.umina.pl

DOBA HOTELOWA

 1. Pomieszczenie mieszkalne w obiekcie, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.

 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 9:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.

 1. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 1. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą:

 • przedłużenie doby hotelowej do godz. 16:00 podlega opłacie 100 PLN;

 • przedłużenie doby hotelowej do godz. 20:00 podlega opłacie 150 PLN;

 • przedłużenie doby hotelowej po godz. 20:00 podlega pełnej opłacie za dobę hotelową.

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać mailowo, poprzez stronę internetową, telefonicznie dzwoniąc do recepcji lub osobiście w Hotelu Umina.

 2. Po dokonaniu rezerwacji przez recepcje hotelu, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie niegwarantowanej rezerwacji, które zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu. Umowa wysyłana jest przy grupach min 10 osób.

 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe w terminie wyznaczonym w potwierdzeniu rezerwacji lub wpłynie później, Obiekt zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji.

 4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym rezerwacja staje się gwarantowana.

 5. W przypadku gdy Gość nie może dotrzeć na miejsce mając Rezerwacje niezwłocznie zobowiązany jest powiadomić o tym recepcję, zadatek będzie można wykorzystać w innym terminie. Gdy Gość nie chce zmienić terminu nie jesteśmy zobowiązani zwrócić zadatku, gdy obiekt normalnie funkcjonuje.

 6. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom.

 7. Konieczne będzie telefoniczne potwierdzenie rezerwacji do godziny 10.00. w dzień przed planowanym przyjazdem do Obiektu.

 8. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 9. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. Osoby niezarejestrowane w obiekcie mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa, przebywać w pokoju hotelowym od 8:00 do 22:00.

 10. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika lub innych osób przebywających w obiekcie, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania placówki.

 11. Hotel Umina zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

 12. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.

ANULOWANIE REZERWACJI

 1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Hotel Umina zwraca:

  1. całość zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu.

  2. 50% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 30 dni przed planowanym przyjazdem.

  3. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu.

 2. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 3. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej.

 4. W przypadku skrócenia pobytu w Hotelu Umina, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego pobytu.

 1. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

 1. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.

USŁUGI

 1. Hotel Umina świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.

 1. Obiekt ma obowiązek zapewnić:

 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

 • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,

 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez obiekt,

 • sprzątanie pokoju (na życzenie) i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,

 • zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.

 1. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

 • budzenie o wyznaczonej godzinie,

 • przechowywanie rowerów w zamykanym pomieszczeniu.
 1. Na życzenie Gościa obiekt świadczy odpłatnie następujące usługi:

 • room service,

 • skanowanie i drukowanie dokumentów,

 • wypożyczenie łóżeczka dziecięcego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WI-FI

 1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Hotel Umina *** umożliwia dostęp do zasobów sieci Internet (usługa WiFi).

 2. Usługa Wi-Fi dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich osób przebywających na terenie Hotelu.

 3. Usługa Wi-Fi może być czasowo niedostępna na skutek warunków technicznych lub innych przyczyn wpływających na jakość transmisji danych. Prędkość transmisji może podlegać ograniczeniu, w związku z czym mogą powstawać opóźnienia rzeczywistego transferu danych do i z urządzenia przenośnego użytkownika.

 4. Użytkownicy są zobowiązani korzystać z usługi Wi-Fi w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami i nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci.

 5. Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z usługi WiFi w przypadku działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, a w szczególności w razie:

 • usiłowania uzyskania dostępu do zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,

 • próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),

 • udostępniania oraz pobierania z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),

 • korzystania z aplikacji P2P,

 • dalszego udostępniania sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.,

 • uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot,

 • innych działań, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i użytkowników w niej działających.

 1. Za szkody wyrządzone użytkownikom Hotel Umina odpowiada na zasadach ogólnych.

 2. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu oraz reklamacje usługi Wi-Fi należy zgłaszać w recepcji Hotelu.

 3. Rozpoczęcie korzystania z usługi Wi-Fi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.

 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie.

 4. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1 , poz. 2 z późniejszymi zmianami. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.

 5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu, czy poza terenem obiektu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.

 3. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.

 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.

 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia placówki.

 6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

 7. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.

 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Hotelu Umina. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

CISZA NOCNA

 1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 06:00 dnia następnego.

 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług placówki nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 2. W Hotelu Umina nie akceptujemy pobytu zwierząt.

 3. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 500 zł.

 4. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w obiekcie.

 5. W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.

 6. Zagubienie klucza wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 100 zł.

 7. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich.

 8. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Umina w Czorsztynie przy ul. Zamkowej 5.

 9. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 10. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

 11. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach, ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.

 12. Aktualny cennik usług i opłat znajduje się w recepcji.

 13. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa pisemnie na adres e-mail: dyrektor@umina.pl

WARUNKI KORZYSTANIA Z PARKINGU HOTELOWEGO

 1. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania warunków użytkowania parkingu, stosowania się do poleceń pracowników Hotelu. Na terenie parkingu obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia pojazdu na terenie parkingu hotelowego z dopuszczalną prędkością do 10 km/h.

 3. Korzystanie z parkingu przez osoby nie będące Gośćmi Hotelu jest płatne zgodnie z aktualnym cennikiem : 30 zł/doba

 4. Na stanowisku postojowym może parkować tylko jeden pojazd w obrysie stanowiska. W przypadku braku widoczności obrysu stanowiska pojazd należy parkować w bezpośrednim sąsiedztwie innych pojazdów. Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia silnika oraz wszystkich odbiorników prądu, zablokowania pojazdu w sposób umożliwiający samoczynne przemieszczanie się pojazdu.

 5. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu poprzez zamknięcie wszystkich drzwi samochodu oraz zamknięcia okien.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych.

 7. Wjazd na parking z przyczepą, naczepą oraz przez pojazdy dostawcze i ciężarowe może odbyć się tylko po wcześniejszym powiadomieniu Recepcji hotelu.

 8. Na terenie parkingu zabronione jest:

 • poruszanie się pojazdem na terenie parkingu będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 • palenie i używanie otwartego ognia;

 • picie alkoholu;

 • palenie tytoniu w nieprzeznaczonym do tego miejscu;

 • przelewanie paliw, środków żrących, wybuchowych i toksycznych;

 • magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;

 • tankowanie pojazdów;

 • pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem;

 • parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami;

 • przebywanie osób nieupoważnionych;

 • przebywanie osób w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z parkingu;

 • pozostawiania w samochodzie zwierząt;

 • naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu;

 • wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju;

 • zanieczyszczanie parkingu.

 1. Hotel jest upoważniony do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

 2. W przypadku łamania postanowień niniejszego regulaminu Hotel jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika.

PARKING – ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Parking Hotelu jest monitorowany, zamykany, niestrzeżony.

 2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie parkingu hotelowego z winy Użytkownika bądź osób trzecich albo siły wyższej. 

 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

 • Rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu;

 • Kradzież pojazdu z miejsca postojowego;

 • Szkody żywiołowe lub losowe;

 • Stłuczki i kolizje;

 • Szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

PARKING – ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA PARKINGU HOTELOWEGO

 1. Użytkownik parkingu hotelowego obowiązkowo powinien mieć ubezpieczenie OC parkowanego samochodu.

 2. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu hotelowego osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu.

 3. Wszelkie szkody w tym także komunikacyjne powstałe na terenie parkingu hotelowego likwidowane są w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika recepcji Hotelu o danym zdarzeniu, powstałej szkodzie i odpowiedniego jej potwierdzenia.

SKARGI I WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski należy zgłaszać drogą pisemną na adres: dyrektor@umina.pl

 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w Recepcji Hotelu.

 3. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie obiektu oraz parkingu jest: CENTRUM WYPOCZYNKU I REHABILITACJI UMINA W CZORSZTYNIE GRAŻYNA I JAN NOWAK SPÓŁKA JAWNA, 34-211 Budzów, Budzów 625; Hotel Umina, 34-440 Czorsztyn, ul. Zamkowa 5

Życzymy Państwu miłego wypoczynku

i zapraszamy ponownie.

Z poważaniem,

Dyrekcja Hotelu UMINA***